Beezy organizing

 

ondersteunt het management van zorgboerderijen en andere kleinschalige zorgorganisaties. Bijvoorbeeld bij het opzetten van een zorgadministratiesysteem (ZilliZ), een kwaliteitsmanagement-systeem (ISO 9001:2015), het verbeteren van kantoorprocessen. Zodat zoveel mogelijk tijd en energie besteed kan worden aan de daadwerkelijk zorg.

 

Beezy

 

is een initiatief van Ina Doornenbal. Ondernemend, mensgericht én zakelijk, analytisch vermogen en praktijk- en oplossingsgericht zijn eigenschappen die Ina met veel plezier inzet.

Beezy staat met beide benen in de praktijk: samen met haar man heeft Ina een onderneming in de verbrede landbouw: met jongvee, een zorgboerderij en agrarisch natuurbeheer.

Deze activiteiten én de werkzaamheden van Beezy geven een mooie wisselwerking.

Meer weten over wat Beezy voor u kan betekenen? Bel 06 41840593 of mail ina@beezy-organizing.nl

Benieuwd naar de zorgboerderij? Zie www.zorgboerderijdebalans.nl

Kantoorprocessen verbeteren

 

Heb je het idee dat de werkprocessen op jouw kantoor beter kunnen? Gaat er te veel tijd en energie zitten in de administratie en alles wat daarmee samenhangt?

Beezy kijkt met een frisse en analytische blik naar de werkprocessen op kantoor en brengt deze in kaart. Samen met de belanghebbenden worden de knelpunten opgespoord en worden mogelijkheden aangereikt om ze op te lossen. 

Zorgadministratiesysteem ZilliZ

Beezy is implementatiepartner van ZilliZ.
ZilliZ is een zorgadministratie softwarepakket voor de kleinschalige zorg. Met ZilliZ kun je eenvoudig zorgdossiers bijhouden, rapporteren, tijdschrijven, factureren en meer. Ook kan ZilliZ koppelingen maken met VECOZO (iWMO, iJW, WLZ), CAK, Excel en de meest gebruikte boekhoudpakketten.

Beezy kan de implementatie van uw ZilliZ pakket verzorgen. Na afronding kan Beezy aanvullende diensten op maat verzorgen.

Kwaliteitsmanagement systeem

Beezy biedt begeleiding bij het opzetten van een kwaliteitsmanagement systeem volgens ISO 9001:2015. Beezy hanteert hierbij een praktische insteek met als doel een goed werkbaar en betaalbaar kwaliteitsmanagement systeem.

Beezy: organize your work more easy!

Contact

11 + 12 =